تبلیغات
بیمه معلم

بیمه معلم
گزینه برتر ایرانیان
نظر سنجی
انتظارشماازشرکت بیمه معلم درراستای مشتری مداری چیست؟


پیوندهای روزانه
جذب بازاریاب باپورسانت عالی

 جهت کسب اطلاعات بیشتربه شماره های
09153472704
09159977872
تماس حاصل نمایید.[ شنبه سی ام اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 19 و 07 دقیقه و 05 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
برای بسیاری از ما بیمه شخص ثالث موضوعی است که تنها یکبار در سال به آن فکر می کنیم و آن زمانی است بیمه نامه ما تمام می شود و باید مجدداً آن را تمدید کنیم. در واقع ما مجبور به این کار می باشیم. اما آیا می دانیم که این بیمه چیست و چکار می کند ؟ بیمه شخص ثالث را در دو بخش خسارتهای جانی و مالی ارائه می دهیم.بیمه شخص ثالث ( جانی ) با جبران خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که از غفلت در رانندگی ناشی می شود شما را تحت پوشش قرار می دهد. منظور از دیگران می تواند رانندگان دیگر، مسافران در وسائط نقلیه شما یا طرف مقابل ، عابران پیاده، دوچرخه سواران و موتور سواران و یا کلاً هر کسی که در حوادث رانندگی صدمه ببیند. تنها مورد استثناء راننده ای است که مقصر حادثه شناخته می شود و افراد تحت تکفل وی.چنانچه بیمه شخص ثالث بیمه معلم را خریداری کنید :می توانید با ضمیمه کردن بیمه حوادث سرنشین حتی راننده اتومبیل را نیز تحت پوشش قرار دهید.با ضمیمه کردن بیمه حوادث سرنشین شما می توانید راننده و کلیه افراد تحت تکفل او را که در اتومبیل هستند در برابر خسارات مالی و جانی تحت پوشش قرار دهید.بیمه سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث در یک کارت و بطور بیمه صادر می شود و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد.علاوه بر موارد فوق الذکر شما می توانید با خرید بیمه نامه شخص ثالث معلم از مزایای تخفیف حق بیمه نیز بهره مند شوید.

2- بیمه سرنشین اتومبیل

بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ و راننده‌
اصولا هرتصادم‌ باعث‌بروز دونوع‌ خسارت‌ می‌شود; نخست‌ خساراتی‌است‌ که‌  به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمی‌آید که‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ و دیگر خساراتی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌نقلیه‌ مقصر حادثه‌، راننده‌ و سرنشینان‌ آن‌ وارد می‌آید. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را می‌توان‌ از محل‌ بیمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ و یا مازاد ثالث‌ جبران‌ کرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌ خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ که‌ خسارات‌مالی‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از این‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را می‌توان‌ از محل‌بیمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبیل‌ جبران‌ کرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ یا باید از طریق‌ بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ جبران‌ شود ویا بیمه‌نامه‌ دیه‌ این‌ گونه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ را جبران‌ کند. دراین‌ حالت‌ چنانچه‌ شرکت‌ بیمه‌سرنشینان‌ اتومبیل‌ را بیمه‌ کرده‌ باشد، در صورت‌ بروز خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد کرد.

1- خطرهای‌ مورد تعهد بیمه‌گر

براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌، چنانچه‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزی‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و یا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشینان‌اتومبیل‌ شود، بیمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ پرداخت‌ کند. لازم‌ به‌ ذکراست‌ که‌ تعهد بیمه‌گر در مورد بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ محدود به‌ ظرفیت‌ مجاز اتومبیل‌ مورد بیمه‌است‌. در واقع‌ بیمه‌ سرنشین‌ نوعی‌ بیمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ که‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بیمه‌، محدود به‌مواردی‌ است‌ که‌ در بیمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بیمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است

2- خطرهای‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر

سرنشینان‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذکور در بند  تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قراردارند و تابع‌ شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشین‌ می‌باشند; اما در صورتی‌ که‌ بروز و منشأ حادثه‌یکی‌ از خطرات‌ مذکور در ذیل‌ باشد، بیمه‌گر تعهدی‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد
خسارات ‌ناشی ‌از خطرات‌طبیعی‌ مانند زلزله‌، سیل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ که‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است
خسارات‌ ناشی‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و ... که‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعی‌است‌ قابل‌ جبران‌ نیست‌ مگر این‌ که‌ شرط خلاف‌ دیگری‌ بین‌ طرفین‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد
خسارات‌ ناشی‌ از کاربرد وسیله‌ نقلیه‌ در مسابقات‌ شرطبندی‌ و آزمایشهای‌ رانندگی
خسارات‌ ناشی‌ از تشعشعات‌ رادیواکتیویته‌ و اشعه‌ یون‌زا.
خسارات‌ وارد به‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگیری‌ آن‌ ایجاد شده‌ باشد
اصولا خسارات‌ وارد در صورتی‌ قابل‌ جبران‌ است‌ که‌ راننده‌ دارای‌ گواهینامه‌ مجاز رانندگی‌ باشد. درصورتی‌ که‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازکارافتادگی‌ سرنشینان‌ اتومبیل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازکارافتادگی‌ پرداخت‌ و تسویه‌ خواهد شد.

بیمه‌ مازاد مسئولیت‌ مدنی‌شخص‌ ثالث‌ تا حد دیه
درقانون‌ مجازات‌اسلامی‌ (دیات‌) که‌درسال‌ 1361 به تصویب ‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده ‌، قانونگذار دیه‌ را بدین‌گونه‌ تعریف‌ کرده‌است‌ : دیه‌ مالی‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ جنایت‌ بر نفس‌ یا عضو به‌مجنی‌ علیه‌ یا به‌ ولی‌ یا اولیاء دم‌ او داده‌ می‌شود
با نگاهی‌ براین‌ تعریف‌ درمی‌یابیم‌ که‌ دیه‌ در واقع‌ مجازاتی‌ است‌ که‌ شرع‌ برای‌ قتل‌ نفس‌، جرح‌ و یاصدمات‌ بدنی‌ دیگر برای‌ مقصر حادثه‌ درنظر گرفته‌ مشروط بر این‌ که‌ عمدی‌ نباشد. یکی‌ از مصادیق‌ این‌تعریف‌ و در واقع‌ تحقق‌ امر دیه‌، همانا حوادث‌ ناشی‌ از رانندگی‌ است‌، زیرا راننده‌ و یا دارنده‌ وسیله‌ نقلیه‌موتوری‌ مسئول‌ خساراتی‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ علت‌ کاربرد وسیله‌ نقلیه‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد شود وبیمه‌ شخص‌ ثالث‌ هم‌ به‌ منظور جبران‌ ضرر و زیانهای‌ ناشی‌ از کاربرد همین‌ وسیله‌ نقلیه‌ توسط قانونگذارتصویب‌ شده‌ است.
دادگاهها مقدار دیه‌ قتل ‌نفس‌ یک‌ مرد مسلمان‌ را یکی از موارد شش‌گانه‌ زیر که‌ جانی‌ در انتخاب‌ هریک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق‌ آنها هم‌ جایز نیست‌ تعیین‌ کرده‌اند.
- یکصد شتر سالم‌ و بدون‌ عیب‌ که‌ خیلی‌ هم‌ لاغر نباشد.
- دویست‌ گاو سالم‌ و بدون‌ عیب‌ که‌ خیلی‌ هم‌ لاغر نباشد.
- یکهزار گوسفند سالم‌ و بدون‌ عیب‌ که‌ خیلی‌ هم‌ لاغر نباشد.
- دویست‌ دست‌ لباس‌ سالم‌ از حله‌های‌ یمن‌
- یکهزار دینارمسکوک‌ سالم‌ و غیرمغشوش‌ که‌ هر دینار یک‌ مثقال‌ شرعی‌ طلا به‌ وزن‌ 18 نخود است‌.
- ده‌ هزار درهم‌ مسکوک‌ سالم‌ و غیرمغشوش‌ که‌ هر درهم‌ به‌ وزن‌ 12/6 نخود نقره‌ می‌باشد.
پرداخت‌ قیمت‌ هریک‌ از موارد ششگانه‌ در صورت‌ تراضی‌ طرفین‌ کافی‌ است‌ و اگر تلفیق‌ به‌ نوان‌پرداخت‌ قیمت‌ یکی‌ از موارد ششگانه‌ باشد کافی‌ است‌.
باتوجه‌ به‌ قوانین‌ مصوب‌، شرکتهای‌ بیمه‌ با در نظر گرفتن‌ محدودیت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ غرامت‌ مالی‌ وجانی‌ بیمه‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌، اقدام‌ به‌ ارائه‌ بیمه‌نامه‌ای‌ مازاد با همان‌ شرایط و چند شرط اضافی‌ خاص‌کرده‌ و آن‌ را بیمه‌نامه‌ مازاد ثالث‌ (دیه‌) نامگذاری‌ کردند.
اصولا شرایط عمومی‌ این‌ بیمه‌نامه‌ مطابق‌ با شرایط عمومی‌ بیمه‌نامه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ است‌، اما تفاوت‌ عمده‌ آن‌ با بیمه‌نامه‌شخص‌ ثالث‌ در این‌ است‌ که‌ خسارات‌ وارد براساس‌ رأی‌ محاکم‌ صالحه‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.
تعهد بیمه‌گر از لحاظ افراد زیان‌ دیده‌ در داخل‌ وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ برابر ظرفیت‌ مجاز اتومبیل‌ است‌،حال‌ آنکه‌ در خارج‌ از وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ شمار افراد محدودیتی‌ وجود ندارد.
شرکتهای‌ بیمه‌ باتوجه‌ به‌ قیمت‌ و ارزش‌ فعلی‌ موارد ششگانه‌ای‌ که‌ محاکمه‌ صالحه‌ رأی‌ خود را بر آن‌اساس‌ صادر می‌کنند بیمه‌نامه‌هایی‌ را برحسب‌ درخواست‌ بیمه‌گذاران‌ خود از مبلغ‌ شش‌ میلیون‌ تا هفتادمیلیون‌ ریال‌ صادر می‌کنند. نرخ‌ حق‌ بیمه‌ بیمه‌نامه‌های‌ دیه‌ توسط بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ابلاغ‌
شده‌ است‌.
[ دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 16 و 41 دقیقه و 52 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]

بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی از جمله رشته های مهم ونوین در بازار جهانی بیمه محسوب می شوند که با توجه به کاربردهای گوناگون آن، از تنوع زیادی برخوردار هستند. در این زمینه بیمه نامه های مختلفی صادر می گردد که متداول ترین آنها درحال حاضر به شرح ذیل می باشند :

1ـ بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)
کلیه طرحهای عمرانی در بخش ساختمان از تاریخ شروع به کار تا زمان تحویل موقت تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند. در این بیمه انواع عملیات ساختمانی نظیر احداث سدها، فرودگاهها، تونلها، سیلوها، بیمارستانها، هتل ها، بندرسازی، اسکله سازی، ساختمان ایستگاههای فرستنده رادیو تلویزیون و تأسیسات مخابراتی، ساختمانهای مسکونی و تجاری و هر نوع عملیات ساختمانی دیگر پوشش بیمه ای دریافت می نمایند.

2ـ بیمه تمام خطر نصب (E.A.R)
این بیمه تأمین جامع و کافی در مقابل خطراتی است که به هنگام نصب تأسیسات و ماشین آلات پروژه های صنعتی و تولیدی از جمله نیروگاههای برق، خطوط انتقال نیرو، فولاد، ذوب آهن، خطوط راه آهن، پالایشگاهها، خطوط لوله نفت و گاز، فعالیتهای نساجی، شیمیایی و غیره به وقوع می پیوندد.
سایر بیمه نامه های مهندسی که برای زمان بهره برداری صادر می شوند شامل موارد زیر می باشد :
بیمه سازه های تکمیل شده
بیمه شکست ماشین آلات
بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری.
بیمه بویلر و مخازن تحت فشار.
ییمه فساد کالا در سردخانه.

توضیح : در کلیه بیمه های فوق الذکر حسب مورد خسارات ذیل جبران می گردد :
1ـ خسارات مالی وارد به موضوع بیمه در اثر حوادث مستثنی نشده در بیمه نامه که جنبه فیزیکی و ناگهانی و غیر قابل پیش بینی دارند.
2ـ خسارتهای وارد به اشخاص ثالث (جانی ـ مالی).
« خسارت در بیمه های مهندسی »
بیمه گذار موظف است به هنگام بروز خسارت دراولین اقدام بیمه گر را در ظرف مدت قید شده در بیمه نامه از وقوع خسارت حادث شده مطلع نماید و علت اصلی این امر نیز آن است که ممکن است آثار خسارات قبل از رسیدن کارشناسان بیمه و صورت برداری از مواضع خسارت دیده برطرف گردد و امکان تنظیم صورتجلسه نیز نباشد.
بیمه گذار می تواند خسارت وارده به عملیات اجرایی خود را از طریق تلفن و یا مراجعه حضوری بصورت شفاهی گزارش نماید که این حالت سریعترین روش می باشد هم چنین اعلام خسارت از طریق دورنویس یا ارسال نامه نیز امکان پذیر است. در هر صورت ضرورت ایجاب می کند تا بیمه گذار در صورت بروز هر گونه حادثه مراتب را با استفاده از سریعترین روش ممکن به بیمه گر اعلام کنند تا دچار ضرر و زیان ناشی از تأخیر در اعلام خسارت نگردد.
پس از اطلاع بیمه گر از خسارت به یکی از روش های فوق، مسئول مربوطه روی آن دستور اقدام صادر می نماید و با توجه به تنوع و تفاوت بین انواع بیمه های مهندسی در رابطه با هر خسارت به صورت موردی مدارک لازم جهت ارزیابی آن خسارت از بیمه گر درخواست می گردد.[ پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 19 و 09 دقیقه و 57 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
شرکت بیمه معلم بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال 1373 با نام بیمه صادرات وسرمایه گذاری تاسیس گردید. این شرکت پس از تصویب شرایط عمومی بیمه نامه های اعتبار صادرات کالا در سال 1374 عملاً فعالیتهای بیمه ای خود را آغاز نموده است و در حال حاضر نیز با مشارکت شرکت ساختمانی معلم، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، سرمایه گذاری کشتیرانی، و بانکهای توسعه صادرات، سرمایه، ملی، صادرات،تجارت، بیمه مرکزی ایران و شرکت کارگزاری بانک توسعه در حال فعالیت می باشد.
++این شرکت در حال حاضر در رشته های بیمه زندگی ، غیر زندگی و همچنین اتکائی مجوز فعالیت دارد و بعنوان اولین شرکت بیمه در فروردین ماه 1384، سهام آن پس از تصویب هیات پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار، وارد بورس گردیده است. ++
(در راستای سیاستهای حمایتی و تامین رفاه معلمان گرامی و پرسنل محترم آموزش و پرورش بخش عمده ای از سهام شرکت بیمه معلم توسط شرکتهای وابسته به آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان خریداری شده و مقرر گردیده ضمن فعالیت در بازار بیمه ای کشور خدمات مورد نیاز فرهنگیان گرامی راجع به بیمه درمان تکمیلی، حوادث دانش آموزی، آتش سوزی، مسئولیت، خودرو و سایر محصولات مورد نیاز این گروه از طریق این شرکت فراهم شود.)
پس از تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام درخواست پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار مطرح  و در نهایت  بیمه معلم  در 22/1/84 بعنوان نخستین شرکت بیمه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
سرمایه شرکت در دو مرحله ازمبلغ 20 میلیارد ریال به 9/79 میلیارد ریال افزایش یافت. (بیمه معلم گزینه برتر ایرانیان درخدمت همه مردم عزیزکشورمان میباشد)[ چهارشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 17 و 02 دقیقه و 12 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
آیا می دانید با پرداخت ماهانه 200.000 ریال می توانید آینده خود و فرزندانتان را تضمین نمائید؟

شرکت بیمه معلم افتخار دارد تا شما را با بیمه نامه ای آشنا نماید که ضمن برخورداری از پوشش های متنوع فوت، نقص عضو، بیماری و ... مهمترین دید اقتصادی هر خانواده یعنی سرمایه گذاری را به شما معرفی نماید.

 بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم مجموعه ای کامل از هر آنچه که شما از یک بیمه کامل انتظار دارید را ارائه می دهد.

شرکت بیمه معلم به عنوان یک نهاد اقتصادی می تواند مطمئن ترین بازارهای سرمایه گذاری را  شناسایی و  حق بیمه ها و پرداخت های شما را سرمایه گذاری نماید تا ضمن تضمین سود سپرده ها در بلند مدت اطمینان خاطری برای تامین مالی مورد نیاز شما و خانواده تان فراهم شود.

 تعهدات اصلی بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

 • پرداخت سرمایه فوت عادی و اندوخته بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده در هر زمان به صورت یکجا.
 • امکان بازخرید کردن بیمه نامه پس از یک سال و دریافت اندوخته بیمه نامه.
 • پرداخت صد در صد اندوخته بیمه نامه در پایان مدت بیمه و در  صورت حیات بیمه شده به صورت یکجا.
 • معافیت از پرداخت های مالیاتی.
 • بیمه عمر و سرمایه گذاری جزء ماترک محسوب نمی شود.

 آیا می توان خطرات ناشی از حادثه را نیز در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نمود؟

بله، در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم این امکان برای شما فراهم می شود تا در صورت نیاز، سرمایه فوت ناشی از حادثه بیمه نامه خود را تا چهار برابر سرمایه بیمه عمر نمائید.

همچنین با اخذ پوشش نقص عضو ناشی از حادثه، در صورت از ایجاد نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و یا کلی دائم بیمه شده ناشی از حادثه، سرمایه نقص عضو براساس تعرفه بیمه های حوادث به بیمه شده پرداخت می شود.


 خدمات ویژه در مقابل هزینه های سنگین درمانی در بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

با دریافت پوشش امراض خاص بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه معلم، می توانید خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماری های صعب العلاج مانند سکته قلبی، سرطان، سکته مغزی، پیوند اعضا، عمل جراحی کرونر و قلب باز بیمه نمائید.

این پوشش می تواند حداکثر 30% سرمایه بیمه عمر و تا سقف مبلغ 100.000.000 ریال تعیین شود.


 آیا می توان تورم را مهار کرد؟

بله، با بیمه عمر و سرمایه گذاری درابتدای بیمه نامه و یا هر زمان از سال بیمه ای سرمایه و یا حق بیمه بیمه نامه خود را می توانید افزایش دهید. شرکت بیمه معلم با استفاده از آکچوئرهای مجرب و حرفه ای و برنامه های پیشرفته سرمایه عمر آتی و اندوخته های بلند مدت را محاسبه و در اختیار شما قرار می دهند.

 مستمری در بیمه چیست؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا در هر زمان تمایل داشتید، سرمایه بیمه و یا اندوخته حاصل از حق بیمه را از دریافت یک جا به مستمری تبدیل نمائید.

در دریافت مستمری، انتخاب مدت، نحوه دریافت مستمری و استفاده کنندگان از آن توسط شما تعیین می شود.

در این نوع بیمه در صورتیکه بیمه شده قبل از سن 60 سالگی دچار ازکارافتادگی کامل و دائم شود، بیمه گذار از پرداخت باقی حق بیمه سال های آتی بیمه معاف خواهد شد.


 نرخ سود تضمین شده بیمه عمر و سرمایه گذاری به چه معناست؟

شرکت بیمه معلم براساس مقررات حاکم بر سرمایه گذاری موسسات بیمه، ذخیره بیمه نامه را پس از کسر هزینه های بیمه گری و حق بیمه پرداختی در قالب سبد سرمایه گذاری بزرگ در بازارهای مطمئن با رعایت حداقل ریسک و حداکثر بازدهی به کار می‌گیرد.

سود تضمین شده برای 10 سال اول هر بیمه نامه 15% تعیین شده است که پس از آن با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ سود تعیین می شود.


 استفاده کننده از بیمه عمر و سرمایه گذاری چه کسی است؟

استفاده کنندگان از بیمه عمر و سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شوند که توسط بیمه گذار و بیمه شده تعیین می‌شوند.

 • استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده.
 • استفاده کنندگان از اندوخته پایان دوره بیمه در صورت حیات بیمه شده که می تواند خود بیمه شده و یا سایر اشخاص باشد.
 • درصورتیکه استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده تعیین نشده باشد، سرمایه بیمه به وارثان قانونی پراخت می شود.

 سایر مزایا
 • معافیت از پرداخت های مالیاتی.
 • برداشت از اندوخته بیمه نامه به صورت وام.
 • امکان بازخرید نمودن بیمه نامه.
 • امکان انتقال  بیمه نامه[ چهارشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 08 و 19 دقیقه و 52 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
 
 

بیمه بدنه اتومبیل  بالاترین سطح پوشش را برای حفظ اتومبیل شما در برابرخطر تصادف ،آتش سوزی ،دزدی و... ارائه می کند.

چرا بیمه معلم را انتخاب می کنیم؟

وقتی اتومبیل شما تصادف کند ،به سرقت رود،دچار آتش سوزی شود ،طوفان سیل ،تگرگ به  آن آسیب بزندو یا افراد دیگری با سوءنیت بخواهند به اتومبیل شما آسیب وارد کنند ما با ارائه دامنه وسیعی از پوشش ها در کنار شما خواهیم بود و نخواهیم گذاشت که سرمایه تان دچار خسارت شود .

در زمان وقوع خسارت نیز امتیازاتی  برای شما قائل خواهیم بود:

 • پرداخت کرایه اتومبیل تا 27 روز در سال
 • بازدید از اتومبیل شما ظرف 24 ساعت
 • تعهد به جبران هزینه های بیمه گذار مبنی بر جلوگیری ازتوسعه خسارت
 • فراهم کردن امکان تعمیر اتومبیل شما د رتعمیرگاه های مجاز ایران خودرو  و یا سایپا

در صورتی که هر یک از شرایط زیر را داشته باشید از مزایای تخفیفاتی بیمه معلم بهره مند خواهید شد:
 • چنانچه در سالهای قبل از محل بیمه نامه خود خسارت در یافت نکرده باشید.
 • در صورتی که مبلغ حق بیمه سالانه خود را به صورت نقدی پرداخت کنید.
 • تخفیف 15 در صدی برای گروه های بالاتر از 50 نفر.
 • تخفیف 20 درصدی برای گروه های بالاتر از 100 نفر.


ما در بیمه معلم حق بیمه شما را به صورت اقساط دریافت می کنیم تادر پرداخت آن دچار مشکل نشوید.[ چهارشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 08 و 01 دقیقه و 54 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]

بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت های ناشی از حوادث رانندگی ویا سرنشین آن و   اشخاص ثالث می باشد  .

بیمه های اتومبیل در دو بخش بیمه مسئولیت مدنی دراندگان وسیله نقلیه (بیمه شخص   ثالث ) و بیمه بدنه اتومبیل ارائه می گردد   .

بیمه شخص ثالث به منظور جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث اعم از خسارت مالی و   جانی می باشد   .

بیمه نامه بدنه اتومبیل به منظور جبران خسارت های وارده به اتومبیل مورد بیمه   اخذ می گردد  .

 

بیمه شخص ثالث

  موضوع این بیمه جبران خسارت های   مالی است که از محل مسئولیت مدنی دارندگان و دانندگان وسایل نقلیه موتودی زمینی در   حوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث می گردد . در صورت خرید این بیمه نامه شرکت های   بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه مکلف به جبران خسارت می باشند . به همین   منظور به بیمه گذاران محترم توصیه می گردد در هنگام خرید بیمه نامه نسبت به انتخاب   تعهدات دقت لازم را مبذول نمایند تا در هنگام وقوع حادثه احتمالی موجب تشویش خاطر و   نکرانی ایشان فراهم نگردد   .

منظور از خسارت های جانی اعم از فوت و نقص عضو دائم   یا موقت و هزینه های پزشکی که در اثر حوادث رانندگی حادث می گردد می باشد   .

حداکثر میزان جبران خسارت های جانی سقف تعهدات بیمه  نامه خریداری شده می باشد . لازم به ذکر است میزان دیه هرسال از طرف قوه قضائیه اعلام و در شرکت های بیمه مورد عمل قرار خواهد گرفت .

سقف دیه در ماه های حرام (محرم رجب ذیقعده ذیحجه) به میزان 30% افزایش می یابد.

هریک از کارت های بیمه شخص ثالث دارای 4 برش خسارت می باشد که در صورت حادثه یک برش جدا و جهت پرداخت خسارت ضمیمه پرونده خسارتی می گردد. در صورت عدم استفاده بر اساس قوانین حاضر بیمه نامه به ترتیب مسئولیت تخفیف عدم خسارت 10% 15% 20% 30% 40% 50%  خواهد بود. ودر صورت استفاده از یک کوپن جرایم تعدد خسارت مشمول بیمه نامه تمدیدی خواهد شد.

بیمه بدنه اتومبیل 

بیمه بدنه اتومبیل شامل جبران خسارت های ناشی از حادثی که برای اتومبیل مورد بیمه رخ می دهد می باشد. این بیمه نامه پوشش سه خطر اصلی متشکل از حادثه آتش سوزی و سرقت کلی می باشد.

حادثه

عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شیء دیگر با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی است.

آتش سوزی

جنانجه اتومبیل مورد بیمه دجار حریق گردد و یا بر اثر صاعقه و انفجار دچار سوختگی گردد خسارت وارده از این طریق قابل جبران است.

سرقت کلی

همانگونه که از نام این پوشش بر می آید چنلنچه مورد بیمه سرقت شده و کشف نگردد و یا اینکه پس از کشف لوازمی از اتومبیل به سرقت رفته باشد و یا در حین سرقت خسارتی به اتومبیل مورد بیمه وارد گردد از این محل قابل جبران می باشد .

 

پوشش های تبعی و تکمیلی

بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به خرید پوشش های تکمیلی به شرح زیر اقدام نماید.

بدیهی است بهره مندی از پوشش های تکمیلی موجب افزایش ضریب امنیت خاطر بیمه گذار می گردد.

سرقت در جای قطعات و لوازم

شکسته شیشه به تنهایی

غرامت ایان تعمیرات نوسانات قیمت

بلایای طبیعی

پوشش از بین رفته رنگ در اثر اسید پاشی و مواد شیمیائی

 

تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه

در صورتیکه بیمه گذار یکسال یا بیشتر پس از خرید بیمه نامه بدنه خسارتی نداشته باشد تخفیفاتی به شرح زیر به وی تعلق خواهد گرفت.

یک سال عدم خسارت                       25% تخفیف

دو سال عدم خسارت                        35% تخفیف

سه سال عدم خسارت                      45% تخفیف

جهار سال عدم خسارت و پس از ان     60% تخفیف
[ چهارشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 07 و 14 دقیقه و 41 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
شرکت بیمه معلم بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال 1373 با نام بیمه صادرات وسرمایه گذاری تاسیس گردید. این شرکت پس از تصویب شرایط عمومی بیمه نامه های اعتبار صادرات کالا در سال 1374 عملاً فعالیتهای بیمه ای خود را آغاز نموده است و در حال حاضر نیز با مشارکت شرکت ساختمانی معلم، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، سرمایه گذاری کشتیرانی، و بانکهای توسعه صادرات، سرمایه، ملی، صادرات،تجارت، بیمه مرکزی ایران و شرکت کارگزاری بانک توسعه در حال فعالیت می باشد.
++این شرکت در حال حاضر در رشته های بیمه زندگی ، غیر زندگی و همچنین اتکائی مجوز فعالیت دارد و بعنوان اولین شرکت بیمه در فروردین ماه 1384، سهام آن پس از تصویب هیات پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار، وارد بورس گردیده است. ++
(در راستای سیاستهای حمایتی و تامین رفاه معلمان گرامی و پرسنل محترم آموزش و پرورش بخش عمده ای از سهام شرکت بیمه معلم توسط شرکتهای وابسته به آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان خریداری شده و مقرر گردیده ضمن فعالیت در بازار بیمه ای کشور خدمات مورد نیاز فرهنگیان گرامی راجع به بیمه درمان تکمیلی، حوادث دانش آموزی، آتش سوزی، مسئولیت، خودرو و سایر محصولات مورد نیاز این گروه از طریق این شرکت فراهم شود.)
پس از تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام درخواست پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار مطرح  و در نهایت  بیمه معلم  در 22/1/84 بعنوان نخستین شرکت بیمه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 15 و 13 دقیقه و 38 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]

 براساس‌ قانون مسئولیت‌ مدنی‌،تمامی‌افرادجامعه درقبال زیان و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و باید نسبت‌ به‌ جبران‌ آن‌ اقدام‌ نمایند. بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ بر پایه‌ مسئولیت‌ شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ که‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ، موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و یا مالی‌ به‌ شخص‌ و یا اشخاص دیگری‌می‌ شود. احراز مسئولیت‌ افراد نیز توسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد. با توجه‌ به‌ گستردگی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ افراد در محدوده‌ کار و زندگی‌ ، بیمه‌ نامه‌ های‌ متنوعی‌ در این‌ زمینه‌ از ط‌رف‌ شرکت‌ های بیمه ارائه‌ می‌ شود.برای‌ آشنایی‌ بیشتر، فهرست و شرح‌ مختصری‌ از رایج ترین انواع‌ آن‌ بیان‌ می‌ شود:بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان – بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی – بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ـ بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ـ بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا - بیمه مسئولیت مدیران و مسئولین فنی بیمارستانها کلینیکها و درمانگاهها در مقابل بیماران - بیمه مسئولیت مهندسین طراح محاسب و ناظر ساختمان ـ بیمه مسئولیت استفاده کنندگان از آسانسور ـ بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی – بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی( هتلها ، مسافرخانه ها ) - بیمه مسئولیت تعمیر گاههای خودرو - بیمه مسئولیت ناجیان غریق - بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر و ...

بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ پزشکان :
موضوع‌ این‌ بیمه‌، جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ پزشک‌ که‌ ناشی‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ یا غفلت‌ وی‌ در انجام‌ امور پزشکی‌ است‌ که‌ منجر به‌ ورود صدمات‌ جسمانی‌ یا فوت‌ اشخاص‌تحت مداوا، معالجه- یا عمل‌ جراحی‌ گردد. همچنین‌ خسارات ناشی‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت‌ بیمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ مسئولیت آن‌ به‌ اعمال‌ مذکور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ پس از تاریخ‌ انقضاء بیمه نامه نیز تحت‌ پوشش‌ می‌باشد.
بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ کارفرمایان‌ در قبال‌ کارکنان‌ :
کلیه‌ کارفرمایان‌ نسبت‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ کارکنان‌ خود که‌ ناشی‌ از حوادث‌ حین‌ کار باشد و منجر به‌ صدمات‌ جسمی‌ و جانی‌ آنان شود ، مسئول‌ میباشند.رعایت‌ اصول‌ حفاظ‌تی‌ جهت‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ حوادث‌ کار برای‌ کلیه‌ کارفرمایان‌ الزامی‌ است‌ ، اما قصور در اجرای‌ صحیح‌ این‌ اصول‌، منشاء بروز صدمات‌ و زیان‌ به‌ کارکنان‌ میگردد. ‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشی‌ از حوادث‌ کار با بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ کارفرما قابل‌ جبران است‌. کلیه‌ کارکنان‌ شاغل‌ در محدوده‌ کارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهند بود مگر آنکه‌ ط‌بق‌ قانون‌ به‌ عنوان‌ کارگر ط‌رف‌ قرارداد کارفرما تلقی‌ نگردند.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌:
گاهی اوقات‌ در ط‌ول‌ انجام‌ عملیات‌ کاری، صدمات‌ جانی یا مالی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌آید که صاحبکار، پیمانکار و یا کارکنان‌ آنها مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ وارده‌ خواهند بود با اخذ این‌ بیمه‌ نامه‌، مسئولیت‌ صاحبکار و کلیه‌ عوامل‌ اجرائی‌ به‌ ط‌ور مشترک‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می گیرد.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ ماشین‌ آلات‌ ساختمانی، راهسازی‌ و کارگاهی :
انواع مختلف ماشین‌ آلات‌ ساختمانی‌، راهسازی و کارگاهی‌ مانند لودر، بولدوزر، بیل‌ مکانیکی‌، گریدر، جرثقیل‌، تاور کرین‌، غلط‌ک‌ و لیفتراک‌ به‌ ط‌ور وسیعی‌ در اجرای‌ عملیات های‌ مختلف مورد استفاده‌ قرار می گیرند. وسعت‌ کارگاههاوتردد ماشین‌ آلات‌ در آنها،می تواند وقوع‌ حوادث‌ جانی و یا مالی‌ را برای‌ اشخاص‌ ثالث‌ به‌ دنبال‌ داشته باشد. دارندگان‌ و رانندگان‌ ماشین‌ آلات‌ ، پیمانکاران‌ اصلی‌ و فرعی‌ که‌ ماشین‌ آلات‌ در اختیار یا تحت‌ اجاره‌ دارند ، مسئول‌ جبران‌ غرامت‌ ‌اشخاص‌ ثالث‌ خواهند بود و می‌ توانند نسبت‌ به‌ تهیه‌ این‌ بیمه‌ نامه‌ اقدام‌ نمایند.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ مالکین‌ آسانسور :‌
امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسکونی‌، جزء تاسیسات‌ اساسی‌ به‌ شمار می‌ روند. هر چند که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ انجام‌ می‌ شود ولیکن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ کنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد. بیمه‌ مسئولیت مدنی مالکین‌ آسانسور غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صاحبان‌ مجموعه های‌ ورزشی :‌
بروز حوادث‌ متنوع‌ و پر مخاط‌ره‌ برای‌ کلیه‌ مراجعین‌ به‌ مجموعه‌ های‌ ورزشی‌ مشکلات‌ عدیده‌ای‌ برای‌ صاحبان‌ و دست‌ اندرکاران‌ این‌ مجموعه‌ ها پدید می‌ آورد. صاحبان‌ اماکن‌ ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌ های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ ضمن‌ رعایت‌ اصول‌ ایمنی‌ و حفاظ‌تی‌، گاهی‌ با حوادثی‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزینه‌ های‌ پزشکی‌ مراجعین‌ می‌ شود، مواجه‌ میگردند که‌ مناسبترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پیش‌ بینی‌ نشده‌، تهیه بیمه‌ نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌ های‌ ورزشی‌ است‌.

بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از آتش‌ سوزی در قبال اشخاص ثالث :
گسترش‌ دامنه‌ آتش‌ سوزی‌ و انفجار به‌ مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ میگردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بیمه های‌ آتش‌ سوزی‌ قابل‌ پرداخت‌ نیست‌ ولیکن‌ ‌ بیمه‌ نامه‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی کلیه‌ زیان‌ های‌ ناشی‌ از خط‌راتی‌ همچون‌ آتش‌ سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌ های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

بیمه‌ مسئولیت مدنی‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ :
بر اساس‌ مقررات‌ و قوانین‌ حمل‌ و نقل ،از زمان‌ تحویل کالا به موسسه حمل و نقل کننده در مبدا‌ تا زمان‌ تحویل نمودن کالا به صاحب آن در مقصد، مسئولیت امر به عهده این نوع موسسات می باشد که درصورت احراز مسئولیت آنان بایستی خسارات مربوطه را جبران نمایند.عمده خطرات تحت پوشش عبارتند از: آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌ ، انفجار، تصادف‌ ، تصادم‌، واژگون‌ شدن.
الف ـ مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به خسارت بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان:
1ـ فتوکپی شناسنامه.
2ـ گواهی اشتغال به کار در کارگاه و یا تأیید صاحبکار.
3ـ گزارش حادثه ( استشهاد محلی ) یا گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی.
4ـ پرسشنامه تکمیل شده حوادث ناشی از کار.
5ـ گواهی پزشک معالج.
6_اصل کلیه مدارک معتبر بیمارستانی از زمان پذیرش تا ترخیص کامل.
7ـ اصل گزارش کارشناس اداره کار.
8ـ اصل حکم دادگاه.
در صورتی که خسارت ناشی از فوت و نقص عضو باشد، ارائه اصل گزارش کارشناس اداره کار و اصل حکم دادگاه الزامی می باشد.

ب ـ مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی خسارت قرارداد مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی:
1ـ گزارش مقامات نیروی انتظامی محل وقوع حادثه.
2_ بارنامه و صورت مشخصات محموله.
3_ کروکی پلیس راه.
4ـ گواهینامه راننده.
5ـ کارت ماشین و کارت آمار.
6ـ فاکتور خرید محموله یا هر گونه مدارک قانونی دیگری که دال بر تعیین ارزش محموله باشد.
7ـ هر گونه ادعای خسارتی که از طرف مدعی به وی اعلام شده باشد.
8ـ هر گونه مدارک دیگری که برای تشخیص مسئولیت بیمه گذار و یا میزان خسارت مؤثر بوده و یا به هر نحوی در رابطه با خسارت، مورد نیاز بیمه گر باشد.
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 12 و 50 دقیقه و 20 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]

بیمه آتش سوزی

بیمه نامه مورد نیاز خود را انتخاب کنید در این قسمت شما می توانید با انتخاب پوشش های مورد نیاز خود از بین بیمه های زیر اموال مربوط به امور شغلی ویا مسئولیت های ناشی از شغل خود را بیمه کنید.

پوشش توضیحات
آتش سوزی وخطرات تبعی آن شما را در برابر خسارات ناشی از خطرات بیمه نامه ( آتش سوزی،طوفان،خسارات ناشی از عمد دیگران و...) ،که ممکن است به ساختمان محل کار واموال درون آن وارد شودتحت پوشش قرارمی دهد .
توقف فعالیت در آمد شماراکه به دلیل خسارت وارد به تجهیزات و ماشین آلات ازبین رفته است شامل درامد سالانه ،روزانه و یا سود حاصله از انجام فعالیت تامین می کنیم.این پوشش با عنوان بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات قابل خریداری است.
سرقت پوشش سرقت اموال داخل ساختمان همراه با بیمه نامه آتش سوزی قابل خریداری است.
شکست شیشه شکست کلیه شیشه های داخل ساختمان وشیشه های نمای ساختمان را در ضمن بیمه نامه آتش سوزی تحت پوشش قرار می دهد.
مسئولیت شغلی این بیمه کلیه خسارتهای مالی یا جانی که ممکن است به طور ناخواسته در حین فعالیت به دیگران وارد کنید را تحت پوشش قرار می دهد.
شکست ماشین آلات این بیمه هزینه تعمیر و یا جایگزینی ماشین آلات وتجهیزات را در صورتی که با خسارت مواجه شودوامکان استفاده مجدد ار آن وجود نداشته باشد تحت پوشش قرار می دهد.
تجهیزات الکترونیک در این بیمه نامه خطرات وارد به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در مشاغل مختلف اعم ازبیمارستان ها،کارگاههای صنعتی ،لوازم اداری،سینماها و...تحت پوشش قرار می گیرد.
پوشش کالا درحین حمل ونقل ممکن است در حین حمل ونقل حتی توسط شرکت های معتبر، کالای شما دچار خطراتی از قبیل واژگونی ،تصادم،آتش سوزی ،دزدی ویا کسری شود،ما در بیمه معلم خسارات ناشی از این خطرات را تحت پوشش قرار می دهیم.


به خاطر داشته باشید که بیمه نامه سرقت وشکست شیشه را باید همراه با بیمه نامه آتش سوزی انتخاب کنید.

 • خطرهای اصلی
  • آتش سوزی
  • انفجار
  • صاعقه
 • خطرهای تبعی (اضافی)
  • سیل و طغیان آب
  • زلزله
  • طوفان
  • سقوط بهمن
  • سقوط هواپیما, هلیکوپتر یا قطعات آنها
  • ترکیدگی لوله آب
  • ضایعات ناشی از برف و باران
  • سرقت با شکست حرز
  • شکست شیشه
  • نشست, ریزش و رانش
  • برخورد اجسام خارجی
  • انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
  • شورش, بلوا, اغتشاش و آشوب
  • خودسوزیبطور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند به سه دسته تقسیم می شوند :

 • واحدهای مسکونی
  • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی : موارد تحت پوشش در این نوع بیمه شامل ساختمان,منازل مسکونی, تأسیسات و اثاثیه منزل و مشاعات می باشد.
  • بیمه آتش سوزی مجتمع های مسکونی : موارد تحت پوشش علاوه بر موارد ذکر شده در بند بالا شامل قسمتهای سرایداری, پارکینگ, تأسیسات و انباری و موتورخانه, چیلر,آسانسورها نیز می شود. چنانچه تعداد واحدهای مسکونی بیش از 15 واحد باشد ده درصد تخفیف گروهی در نرخهای حق بیمه اعمال می گردد.
  • بیمه نامه آتش سوزی بلند مدت منازل مسکونی : در این نوع بیمه که بمدت 5 و 10 و 15 و 20 سال صادر می گردد در هر سال یک و نیم درصد تخفیف این بیمه منظور می شود.
  • بیمه مرهونات بانکی : بیمه نامه آتش سوزی مرهونات بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که از وامهای کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده می نمایند پشتوانه کافی را عرضه میدارد.
 • مراکز صنعتی
  • ریسکهای صنعتی کارخانجات اعم از دارائی و اموال موجود در آن شامل ساختمانها, ماشین آلات, تأسیسات و موجودی مواد اولیه و ساخته شده, ابزار آلات,تجهیزات, اثاثیه ثابت, لوازم اداری و غیره تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند.
 • مراکز غیرصنعتی

 

  مدارک مورد نیاز بیمه گذار هنگام وقوع حادثه
 • حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
 • حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را به بیمه گر اعلام دارد.
 • گزارش کارشناس تعیین شده از طرف بیمه گر
 • گزارش نیروی انتظامی .
 • گزارش اداره آتش نشانی مبنی بر علت حادثه .
 • گزارش اداره هواشناسی ( درصورتیکه خطر طوفان و سیل بیمه باشد).

 
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 11 و 56 دقیقه و 30 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
شرکت بیمه معلم بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال 1373 با نام بیمه صادرات وسرمایه گذاری تاسیس گردید. این شرکت پس از تصویب شرایط عمومی بیمه نامه های اعتبار صادرات کالا در سال 1374 عملاً فعالیتهای بیمه ای خود را آغاز نموده است و در حال حاضر نیز با مشارکت شرکت ساختمانی معلم، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، سرمایه گذاری کشتیرانی، و بانکهای توسعه صادرات، سرمایه، ملی، صادرات،تجارت، بیمه مرکزی ایران و شرکت کارگزاری بانک توسعه در حال فعالیت می باشد.
++این شرکت در حال حاضر در رشته های بیمه زندگی ، غیر زندگی و همچنین اتکائی مجوز فعالیت دارد و بعنوان اولین شرکت بیمه در فروردین ماه 1384، سهام آن پس از تصویب هیات پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار، وارد بورس گردیده است. ++
(در راستای سیاستهای حمایتی و تامین رفاه معلمان گرامی و پرسنل محترم آموزش و پرورش بخش عمده ای از سهام شرکت بیمه معلم توسط شرکتهای وابسته به آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان خریداری شده و مقرر گردیده ضمن فعالیت در بازار بیمه ای کشور خدمات مورد نیاز فرهنگیان گرامی راجع به بیمه درمان تکمیلی، حوادث دانش آموزی، آتش سوزی، مسئولیت، خودرو و سایر محصولات مورد نیاز این گروه از طریق این شرکت فراهم شود.)
پس از تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام درخواست پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار مطرح  و در نهایت  بیمه معلم  در 22/1/84 بعنوان نخستین شرکت بیمه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.برچسب ها: خدمات بیمه ای، تخفیفات بیمه ای، تخفیفات فرهنگیان،
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 11 و 37 دقیقه و 06 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
نظرات

  شورای اصناف كشور جهت بالابردن ضریب امنیت شغلی ،ایجادآرامش ورفاه حال جامعه اصناف قرارداد بیمه ای باشرایط استثنایی را با شركت سهامی بیمه معلم به شرح ذیل منعقد نمودند.     

كلیه افراددارای جوازكسب میتوانندبا ارایه معرفی نامه ازصنف مربوطه یافتوکپی جوازکسب

ازاین طرح طلایی ویژه  اصناف بهره مند شوند.

1)بیمه آتش سوزی،سیل،زلزله،سرقت و طوفان با60درصدتخفیف

مثال : بیمه گذاری باصنف فروشگاه موادغذایی جهت خریدبیمه نامه باسرمایه200/000/000ریال درخواست خطرات حریق،انفجار،صاعقه،زلزله،سیل،طوفان،ضایعات ناشی ازبرف وباران،سنگینی برف وتركیدگی  لوله آب رادارد حق بیمه واقعی آن 533،540ریال میباشد.درصورتیكه بااین طرح ویژه حق بیمه اش213،216 ریال  میباشد.(  فقط باپرداخت 40درصدحق بیمه ،بیمه نامه خودرادریافت مینمایند)

2) بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با 20 درصد تخفیف

ازآنجاییکه طبق قانون، کارفرمایان (سرپرستان ،مدیران ) درمقابل کارکنان واشخاص ثالث درمحیط کارمربوطه مسوولیت دارندواگرخدای ناکرده هراتفاقی برای آنهابیفتدکه منجربه (فوت،نقص عضووهزینه های پزشکی)شودبایدکلیه هزینه هاراکارفرماجبران نمایدلذااین اتفاقات ممکن است برای تمام افراد رخ دهد لذابیمه معلم جهت رفع دغدغه وآسودگی خاطر  کلیه مشاغل بیمه نامه مسوولیت کارفرمادرمقابل کارکنان راباتخفیفات استثنایی وبصورت بی نام (ازچندین نفرکارگر یک نفربدون نام رابیمه نمایید)ارایه مینماید.

(4بیمه عمروحوادث برای اصناف محترم

                                         حادثه خبرنمیکندحوادث رادست کم نگیریم

ممکن است هرلحظه انسان دچارحوادث شودکه درپی آن خسارات زیادی رامتحمل شودلذابیمه معلم شمارابادریافت مبلغ 200000ریال دربرابرحوادث تایکسال بیمه مینماید.که اگردچارحادثه ای شدیدکه براثرآن مبلغ 5000000ریال هزینه پزشکی -50000000ریال هزینه های نقص عضو-50000000ریال هزینه فوت پرداخت مینماید.

آیاارزش نداردکه بااین مبلغ اندک تایکسال ایمن باشیم.

(3بیمه درمان تکمیلی

******دیگرنگران هزینه های هنگفت وسرسام آورپزشکی خودنباشید.********

                          باخیال راحت به مداواومعالجه خوددرهرکجای کشوربپردازید

کلیه هزینه های مازاددفترچه بیمه تأمین اجتماعی وخدمات درمانی راطبق تعهدات پرداخت مینماید.

بیمه معلم شمااصناف محترم راهمانندبقیه کارکنان دولتی وشرکتی تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی مینمایدوشماهم میتوانیدهمانندکارکنان دولت باپرداخت حق بیمه بسیاراندک ازمزایای بالایی بهره مندشویدوباخیال آسوده وآرامش خاطربه درمان خودبپردازید.

توجه:دیگرنگران هزینه های هنگفت وسرسام آورپزشکی خودنباشید.

 

                                           اهدا ف ما:آسایش ،آرامش وجلب رضایت شماست                                                                                                     

مشاوره رایگان- بیمه ارزان باتعهدات بالا- پراداخت خسارت دركمترین زمان- حمایت خسارت دیدگان تاوصول  خسارت 

صدور وتحویل بیمه نامه درمحل كارویامنزل فقط بایك تماس(حتی درایام تعطیلات)

اصناف محترم شهرستان ایرانشهرجهت بهره مندی ازطرح ویژه فوق ویاكسب اطلاعات بیشتربه آدرس: ایرانشهر-فلكه ایران پیما-بلواربلوچ-تقاطع ابوذرجنوبی دفترنمایندگی بیمه معلم كد(645)مراجعه نمایند.

تلفن مشاوره:2223846-0547                                                        همراه: 09153472704- 09159977872    دشتبان                                                                                                                                                 

 

mic-ir.com 

ادامه مطلب

برچسب ها: بیمه،
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 11 و 15 دقیقه و 08 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]

بیمه باربری

 بی گمان عامل اطمینان, نقش غیر قابل انکاری را در توسعه و گسترش و مبادلات تجاری بین الملل ایفا می نماید. فروشندگان کالا, اعتبار دهندگان, حمل کنندگان و خریداران بدون وجود اطمینان از انجام صحیح معاملات و وجود تضمین های  لازم جهت خنثی کردن پیامدهای ناخوشایند مالی حوادث و اتفاقات محتمل و غیر قابل پیش بینی بدون سهولتی که امروز شاهد آن هستیم قادر به انجام معاملات و مبادلات بازرگانی در این سطح نبوده اند.
 بیمه باربری که مقدم بر دیگر رشته های بیمه ای پدیدار گردیده, توانسته است بصورت قابل اطمینانی زیانهای مالی کالاهای تجاری را در صورت تحقق خطرات مرتبط با حمل و نقل دریایی, هوایی و زمینی مورد پوشش قرار دهد.
بیمه باربری همچنین بانکها را قادر به فراهم آوردن تسهیلات مالی لازم در پرتو یک پوشش مناسب بیمه ای خواهد ساخت و مبادلات میلیاردها دلار بصورت گشایش اعتبار اسنادی بین کشورهای جهان, حاصل حمایت بیمه می باشد که موجبات تسهیل امور واردات و صادرات را فراهم آورده است.
شرکت بیمه معلم برای عرضه خدمات مطلوب تر به تجار و بازرگانان ایرانی سعی در فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای پوشش دادن کالاها تحت کلوزهای انستیتو بیمه گران لندن (A.B.C)  و توتال لاس  در رشته های وارداتی ـ صادراتی و داخلی و ترانزیت  نموده است .برای مشاهده خطرات تحت پوشش  کلوزهای A,B,C  مختلف اینجا را کلیک کنید . در خصوص پوشش توتال لاس نیز از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله  و در نتیجه آتش سوزی مد نظر می باشد.
مدت اعتبار بیمه در شرایط   A,B,C
پوشش بیمه از زمانیکه حمل کالا از انبار یا محل نگهداری ذکر شده در بیمه‌نامه برای تحویل به مقصد آغاز می‌شود شروع و سپس در طول جریان عادی حمل ادامه داشته و در یکی از حالات زیر هر کدام زودتر واقع شود خاتمه می‌یابد:
1-به مجرد تحویل کالا به انبار گیرندگان یا به انبار یا محل نگهداری نهائی در مقصد مذکور در بیمه‌نامه .
2- به مجرد تحویل کالا به هر انبار یا محل نگهداری که بیمه‌گذار قبل از ورود کالا یا همزمان با آن برای انبار کردن یا برای توزیع کردن آن در نظر گرفته باشد.
3- به مجرد انقضای 60 روز از تخلیه کامل کالای مورد بیمه از کشتی در آخرین بندر تخلیه.
4- به مجرد انقضای 60 روز از زمان عبور کالا از مرز در حمل های زمینی.
5- به مجرد انقضای 30 روز از زمان ورود هواپیما به فرودگاه مقصد.

در زمان وقوع خسارت ضروری است تا بیمه گذار ادعای خسارت خود را به اداره خسارت شرکت بیمه معلم ارسال نماید و در صورت نیاز این شرکت اقدام به اعزام کارشناس جهت برآورد میزان و ماهیت خسارت می نماید.
بعضی از اسنادی که برای درخواست خسارت بایستی به شرکت بیمه معلم تسلیم شود به شرح ذیل می باشد :

1. کپی بیمه نامه
2. اصل بارنامه حمل (دریائی، هوائی، ریلی، زمینی)
3. پیش فاکتور و فاکتور فروش
4. لیست بسته بندی کالا
5. گزارش بازدید
6. گواهی مبدأ
7. کلیه مکاتبات جهت تحویل کالا و غیره با شرکت حمل و نقل و یا سایرین
8. قبض انبار

 در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت در خارج از مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران ارائه گزارش بازدید نزدکترین نمایندگی بیمه لویدز از مورد بیمه بوسیله بیمه گذار ضروری می باشد. با توجه به نوع خسارت اسناد خاصی از بیمه گذار درخواست می شود که بیمه گذار و یا نماینده وی مسئول تسلیم اسناد مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن می باشند.

 انواع پوششهای بیمه های هواپیما و کشتی :
الف ) بیمه هواپیما :
بیمه هواپیما اولین بار در قرن بیستم معرفی شد . ظاهرا اولین بیمه هواپیما دارای پوشش بسیار محدودی بوده و توسط  یکی از  گروهای بیمه گر دریائی  ( باربری) بیمه شده است .
در سال 1929 کنوانسیون ورشو امضا گردید . این کنوانسیون توافقی جهت شرایط و مقررات و حدود مسئولیت برای حمل هوائی فر اهم آورد و اولین متن مدون صنعت هواپیمائی است که امروزه  می شناسیم.در سال 1933 این نیاز  محسوس بود که بایستی بخش ویژه ای وجود داشته باشد و واحد بین المللی بیمه های دریایی(IUMI)کمیته           ( بیمه های )هواپیما را تشکیل داد و در سال 1934 هشت شرکت بیمه اروپایی در بخش هواپیما  و صندوق های وابسته به آنها به صورت رسمی تاسیس شدند و واحد بین المللی بیمه گران هواپیما نیز بوجود آمد. (IUAI)
هنوز هم بازار بیمه لندن بزرگترین مرکز بیمه های هوا پیما ست این بازار متشکل از سندیکای لویدز لندن و سایر شرکت های بیمه متعارف می باشد.در سایر نقاط جهان  ، بر اساس میزان فعالیت در این بازار نیز بازار های محلی و ملی در کشورهای مختلف تاسیس شده است .
هیچ بیمه گری به تنهایی منابع و امکانات لازم جهت نگهداری کامل ویا بخش بزرگی از ریسک شرکتهای هواپیمایی بزرگ را ندارد.

بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما به طور کلی سه دسته از خطرات را تحت پوشش قرار می دهد :
1ـ از بین رفتن یا خسارت وارده به هواپیما
2ـ مسئولیت قانونی نسبت به اشخاص ثالث ( غیر از مسافران )
3ـ مسئولیت قانونی نسبت به مسافران

 بیمه کشتی :
پوشش بیمه کشتی در دو نوع مختلف قابل بررسی است:
1- بیمه زمانی کشتی
2-  بیمه سفری کشتی  

    1- بیمه زمانی کشتی :
در این حالت کشتی برای مدت زمان معینی مثلا یک سال یا چند سال تحت پوشش قرار می گیرد و معمولا زمان شروع تعهد از نیمه شب روزی که بیمه نامه صادر می گردد آغاز می شود ،البته چنانچه کشتی در زمان انقضاء بیمه نامه در بین راه باشد کشتی تا رسیدن به  بندر مقصد تحت پوشش خواهد بود  که البته این موضوع در قالب یک شرط در بیمه نامه درج می گردد.

   2-بیمه سفری :
در این نوع بیمه نامه کشتی در یک سفر رفت یا رفت و برگشت بیمه می باشد و مدت توقف کشتی نیز در بندر تحت پوشش است در این بیمه نامه آغاز تعهد بیمه گر آغاز سفر خواهد بود.
در بیمه کشتی دو دسته خسارت تحت پوشش قرار می گیرد :
الف ) خسارت وارد به کشتی در نتیجه خطرات زیر :
1ـ آتش سوزی و انفجار, زمین لرزه, فوران آتشفشان یا صاعقه, طوفان
2ـ به گل نشستن و یا برخورد با صخره, تصادم شناور مورد بیمه با شناورهای دیگر
3ـ برخورد هواپیما یا وسایل مشابه یا اشیایی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه, برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی, حوضچه تعمیر یا تجهیزات و تأسیسات ساحلی
4ـ حوادث ناشی از بارگیری, تخلیه یا جا به جایی کالا ( یا ماهی صید شده در مورد شناورهای صیادی )
5ـ ترکیدن دیگ بخار, شکستن شفت
6ـ زیان همگانی و هزینه های نجات
7ـ خسارت وسایل و ادوات صیادی ( در مورد شناورهای صیادی )

 ب ) مسئولیت ناشی از تصادم :
در صورتی که کشتی بیمه شده با کشتی یا شیئی دیگر اعم از شناور یا ثابت تصادم کند و بیمه به سبب این امر مسئول جبران خسارت شود وجه یا وجوهی در رابطه با این تصادم بابت مورد زیر پرداخت می گردد :
1ـ تلف یا آسیب دیدگی کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی یا شیئی دیگر
2ـ تأخیر یا زمان معقول ناشی از عدم استفاده از کشتی دیگر یا محمولات آن کشتی یا شیئی دیگر
3ـ زیان همگانی, هزینه نجات یاهزینه نجات قراردادی کشتی دیگر یا محمولات کشتی
فرم پیشنهاد بیمه نامه باربری وارداتی و صادراتی
فرم پیشنهاد بیمه نامه باربری داخلی
فرم پیشنهاد بیمه بدنه شناور
فرم پیشنهاد بیمه هواپیما های سبک و فوق سبک
فرم پیشنهاد بیمه هواپیمای سنگین و هلی کوپتر
هدف ما فراهم آوردن خدمات سریع  و مطلوب جهت مشتریان گرامی می باشد
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 10 و 09 دقیقه و 05 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]

* بیمه مکمل درمان گروهی

شرکت بیمه معلم با طرحی نو، بیمه مکمل درمان گروهی را برای کارکنان شاغل سازمان ها، موسسات، شرکت ها و خانواده های تحت تکفل ایشان، ارائه نموده که به برخی از مزایا و پوشش های آن اشاره می شود:

ü هزینه های بیمارستانی و همه اعمال جراحی در بیمارستان ها، مراکز جراحی محدود، آنژیوگرافی قلب، انواع سنگ شکن، زایمان.

ü هزینه های پاراکلینیکی شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع سنگ شکن، سی تی اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکو کاردیوگرافی، تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز.

ü اعمال مجاز سرپایی شامل: شکستگی ها، گچ گیری، ختنه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست، لیزر درمانی.

ü هزینه های رفع عیوب انکساری چشم.

ü هزینه های اعمال جراحی و بیمارستانی خارج از کشور بیمه شدگان.

ü پرداخت هزینه های مربوط به آمبولانس و فوریت های پزشکی درون شهری و برون شهری.

* بیمه درمان مسافران خارج از کشور (AXA):

این بیمه، مسافرانی که عزم سفر به خارج از کشور را دارند، تحت پوشش هزینه های درمانی تا سقف 50.000 یورو قرار می دهد. این بیمه با همکاری شرکت بیمه معلم و شرکت بین المللی کمک رسان AXA ارائه و مدت اعتبار آن بنا به درخواست بیمه گذار از یک هفته تا یک سال متفاوت است.
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 09 و 27 دقیقه و 03 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 09 و 22 دقیقه و 54 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]

 

 بیمه عمر:

بیمه عمر، یکی از جذاب ترین خدمات بیمه ای شرکت بیمه معلم در حوزه بیمه های اشخاص است که براساس آن شرکت متعهد می شود در صورت حیات و یا فوت بیمه شده، در مدت زمان معین و در مقابل دریات حق بیمه، مبلغی را به صورت سرمایه به فرد یا افرادی که از طرف وی معرفی می شوند (استفاده کنندگان) پرداخت نماید.

· برخی ویژگی ها و مزایای بیمه عمر شرکت بیمه معلم

 •  ایجاد سرمایه و یامستمری برای بیمه شده یا استفاده کنندگان از بیمه
   حمایت خانواده در مقابل نتایج زیان بار ناشی از فوت سرپرست خانواده
 •  پس انداز و تشکیل سرمایه برای بیمه شده در دوران پیری و یا بازنشستگی وی
 • پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه شده.
 • پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده به استفاده کنندگان. انواع بیمه های عمر:
 • بیمه عمر زمانی گروهی
 • بیمه است که در آن اشخاص حقوقی به منظور تامین پرسنل یا کارکنان خود، آنها را به صورت گروهی و دسته جمعی برای مدت مشخص و در مقابل خطر فوت به هر علت بیمه عمر می نمایند.
 • مزیت این بیمه نامه بهره مندی از تخفیفات ویژه بیمه گروهی است.
 • بیمه عمر مانده بدهکار گروهی
 • بیمه عمر مانده بدهکار گروهی از دسته بیمه های عمر به شرط فوت است که وام گیرندگان در قبال وامی که بیمه گذار در مدت معینی به اعضای وام گیرنده خود پرداخت می نماید یا قبلاً پرداخت نموده است، بیمه می شوند و در صورت فوت بیمه شده، بیمه معلم متعهد پرداخت اقساط باقی مانده وام می باشد.
 • بیمه جامع عمرو سرمایه گذاری

در این بیمه نامه بیمه معلم متعهد می شود تا در صورت فوت بیمه شده علاوه بر سرمایه مورد تعهد، اندوخته تضمین شده را به ذینفعان یا وراث قانونی وی بپردازد.

همچنین در صورت حیات بیمه شده و پس از اتمام مدت بیمه نامه، بیمه معلم متعهد پرداخت اندوخته تضمین شده به بیمه شده است.

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری

o دریافت وام.

o پوشش فوت به علت حادثه تا 4 برابر سرمایه فوت.

o پوشش بیماری های صعب العلاج.

o دریافت اندوخته پایان دوره به صورت یکجا و یا مستمری.
 • بیمه عمر و پس انداز

در بیمه عمر و پس انداز، بیمه معلم متعهد است تا در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه، سرمایه مورد تعهد را به ذینفعان و در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، به خود بیمه شده پرداخت نماید.

 • بیمه عمر زمانی انفرادی

بیمه ای است که بیمه معلم در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، متعهد می شود تا در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه، سرمایه فوت را به ذینفعان و یا وراث قانونی وی پرداخت نماید.

 • بیمه تمام عمر

هدف از این بیمه، ایجاد پوشش بیمه ای برای خطر فوت بیمه شده در تمام عمر وی می باشد و بیمه معلم در صورت فوت بیمه شده متعهد به پرداخت سرمایه بیمه نامه به استفاده کننده است.

* بیمه های حوادث

معمولاً نگرانی انسان از حوادثی است که بدون اراده وی و به صورت ناگهانی برای خود و بستگان نزدیک وی پیش می آید و به جراحت فیزیکی، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت ختم می شوند. هدف از ارائه این بیمه توسط شرکت بیمه معلم، رفع نگرانی ناشی از وقوع این گونه حوادث برای بیمه گذار و بیمه شدگان می باشد.

· انواع بیمه های حوادث شرکت بیمه معلم

o بیمه حوادث گروهی

o بیمه حوادث انفرادی

o بیمه حوادث ایام ماموریت

o بیمه حوادث مسافرتی

o بیمه حوادث دانش آموزی

o بیمه حوادث ورزشی

· علاوه بر خطرات معمول بیمه حوادث، خطرات زیر نیز تحت پوشش بیمه های حوادث می باشد:

o زمین لرزه، آتش فشان، جنگ، شورش، آشوب، بلوا، ورزش های سنگین و رزمی.

o مسمومیت غذایی و یا مسمومیت های شیمیایی.

o برق گرفتگی

o خفگی یا غرق شدن

o دفاع مشروع بیمه شده

o اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

· تعهدات بیمه حوادث

o پرداخت غرامت فوت

o پرداخت غرامت نقص عضو و از کارافتادگی کلی و جزئی دائم.

o پرداخت هزینه های معالجه ناشی از جرح و صدمات بدنی.

* بیمه مکمل درمان گروهی

شرکت بیمه معلم با طرحی نو، بیمه مکمل درمان گروهی را برای کارکنان شاغل سازمان ها، موسسات، شرکت ها و خانواده های تحت تکفل ایشان، ارائه نموده که به برخی از مزایا و پوشش های آن اشاره می شود:

ü هزینه های بیمارستانی و همه اعمال جراحی در بیمارستان ها، مراکز جراحی محدود، آنژیوگرافی قلب، انواع سنگ شکن، زایمان.

ü هزینه های پاراکلینیکی شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، انواع سنگ شکن، سی تی اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکو کاردیوگرافی، تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز.

ü اعمال مجاز سرپایی شامل: شکستگی ها، گچ گیری، ختنه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست، لیزر درمانی.

ü هزینه های رفع عیوب انکساری چشم.

ü هزینه های اعمال جراحی و بیمارستانی خارج از کشور بیمه شدگان.

ü پرداخت هزینه های مربوط به آمبولانس و فوریت های پزشکی درون شهری و برون شهری.

* بیمه درمان مسافران خارج از کشور (AXA):

این بیمه، مسافرانی که عزم سفر به خارج از کشور را دارند، تحت پوشش هزینه های درمانی تا سقف 50.000 یورو قرار می دهد. این بیمه با همکاری شرکت بیمه معلم و شرکت بین المللی کمک رسان AXA ارائه و مدت اعتبار آن بنا به درخواست بیمه گذار از یک هفته تا یک سال متفاوت است.

 

 استعلام نرخ بیمه عمر.....

 
[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 08 و 02 دقیقه و 46 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
ارائه خدمات ممتاز از قبیل مشاوره و صدور انواع بیمه نامه ها با تخفیف ویژه ، كارشناسی و تحویل رایگان بیمه نامه در محل و حمایت بیمه گذاران در صورت بروز هر گونه حادثه احتمالی و غیرعمدی. انواع بیمه نامه های این نمایندگی به شرح ذیل می باشد : - بیمه اتومبیل : شخص ثالث ، سرنشین ، بدنه ، حادثه ، سرقت و ... - بیمه آتش سوزی : مسكونی ، صنعتی و غیر صنعتی و .... - بیمه باربری : وارداتی ، صادراتی ، داخلی و ... - بیمه مسیولیت : كارفرما در قبال كاركنان، پزشكان ، پیراپزشكان ، متصدیان شركت های حمل و نقل ، كارگران ساختمانی ، بیمه مهندسی و .... - بیمه اشخاص : عمر ، حوادث ، درمان گروهی و .... - بیمه اعتباری : سرمایه گذاریهای خارجی ، ضمانتهای بانكی و... جهت كسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره تلفنهای اعلام شده تماس حاصل فرمایید.همچنین این نمایندگی با مزایای مناسب آماده همكاری با شما بازاریاب محترم به صورت پاره وقت یا تمام وقت می باشد.
09153472704
09159977872[ سه شنبه نوزدهم اردیبهشتماه سال 1391 ] [ ساعت 06 و 51 دقیقه و 46 ثانیه ] [ نمایندگی بیمه معلم (كد645) ایرانشهر گزینه برترایرانیان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وقتی بابیمه معلم هستیدبه دیگران
نیازی ندارید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
انفجاردربازدیدسایت فقط کافیست بدینجاواردوعضوشویدوازافزایش بازدیدسایتتون لذت ببرید همین الان ثبت نام کنید بیمه معلم گزینه برترایرانیان - بیمه معلم ایرانشهر کد645 سامانه افزایش بازدیده پارسیان رنک - بیمه معلم ایرانشهر کد645 فروشگاه کارت شارژ 9193 - بیمه معلم کد645 تلویزیون آنلاین p30java
دانستنی های تصادفی ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان جون - انواع کد های جاوا برای وبلاگ
ابزار وبلاگنویسان
آخرین اخبارجهان ابزار وبلاگنویسان طنزپ نه پ ابزار وبلاگنویسان حدیث ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان
ابزار وبلاگنویسان